RECYCLING

RECYCLINGINSTALLATIE

Van der Wal Recycling beschikt, op haar terrein aan de Haskerveldweg 2a te Joure, over een eigen recyclinginstallatie. Hierdoor zijn wij in staat alle soorten puin en teervrij asfalt te verwerken tot menggranulaten in diverse afmetingen en onder certificaat met CE-markering. Naast puin ontvangen wij de volgende afvalstromen:

 • B & C Hout
 • Betonpuin, metselpuin, gasbeton, kalkzandsteen
 • Teervrij asfalt
 • Bitumineuze dakbedekking
 • Dakbedekking teerhoudend
 • Bouw en Sloop

Onze locatie beschikt over zeer uitgebreide mogelijkheden voor diverse activiteiten. Wij kunnen u de volgende diensten aanbieden:

 • Breken van steenachtige materialen
 • Sorteren van diverse afvalstromen
 • Op- en overslag van primaire en secundaire bouwstoffen
 • Zeven van steenachtige materialen
 • Mengen en scheiden van diverse fracties
ZAKELIJKE ALS VOOR PARTICULIERE

Van der Wal Recycling is zowel voor de zakelijke als voor de particuliere klant beschikbaar voor inname van diverse afvalstoffen als de uitgave van diverse granulaten.

Puin bestaat uit gebroken (bak)stenen en/of beton van gesloopte gebouwen, wegen en bouwwerken. Door het puin te scheiden van het overige bouw- en sloopafval, kan het worden hergebruikt. Van diverse puinstromen die beschikbaar komen bij sloopprojecten, kunnen we granulaten maken. Deze granulaten kunnen vervolgens weer dienen als secundaire bouwstof voor nieuwe bouwprojecten.
Het ingenomen puin wordt door ons gecontroleerd op verontreinigingen en vervolgens gestort en regelmatig gebroken tot menggranulaat.

Diverse soorten puin zoals betonpuin, metselpuin en teervrij asfaltpuin, zijn een waardevolle grondstof voor nieuwe producten. Van der wal Recycling brengt deze puinrestanten op een dusdanig hoogwaardige manier terug in de markt.
Het granulaat wordt onder certificaat geleverd aan diverse partijen. Naast (hydraulisch) menggranulaat kunnen op aanvraag ook andere granulaten geleverd worden (bijvoorbeeld betongranulaat). De granulaten worden als bouwstoffen hergebruikt in onder meer de wegenbouw, utiliteitsbouw en woningbouw.