SLOOPBEDRIJF

TOTAALSLOOP

Totaalsloop houdt in dat wij een object of gebouw in zijn geheel slopen. Of het nu een kantoorgebouw, (een deel van) een ziekenhuis, een winkelcentrum, woningen, een brug of een fabriek betreft, wij doen het graag en goed! En…we zijn actief in alle branches! Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop wordt vaak meteen ter plaatse hergebruikt of verwerkt tot nieuwe grondstof. Bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen of nieuwbouw.
Slopen is veel meer dan een pand of complex verwijderen. Het vraagt een gedegen voorbereiding en afwikkeling, waarbij we met vele facetten en belangen rekening moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan het:

  • aanvragen van vergunningen
  • beoordelen van constructies, materialen en installaties
  • kiezen van de juiste techniek of combinatie van technieken
  • werken volgens wettelijk kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen
  • omgaan en afvoeren van schadelijke en herbruikbare materialen en installaties
  • rekening houden met de direct omgeving
COMMUNICATIE MET DE OMGEVING

Goed bespreken en doorspreken van de opdracht, werkwijze en planning met opdrachtgever(s) en eventuele andere (direct) betrokkenen.
Klanten schakelen ons steeds vaker in voor het hele traject. Van advies, coördinatie, uitvoering tot de complete afhandeling van projecten. Alles in een hand, alles onder een dak. Daarmee zijn de lijnen kort en verantwoordelijkheden duidelijk. De beste garantie voor een goed resultaat. Ook monitoren wij onze Social Media kanalen goed om zo adequaat mogelijk te kunnen reageren op vragen en/of opmerkingen.
Welke sloopwerkzaamheden wij uitvoeren? Eigenlijk alles. Dat varieert dus van:

  • het verwijderen van bedrijfsgebouwen en industriële complexen op bedrijventerreinen
  • het slopen van woon- en winkelcomplexen in stedelijk gebieden
  • het afbreken van een enkel woon- of kantoorpand
  • het verwijderen van weg- en waterbouwkundige werken als viaducten, aquaducten, sluizen, bruggen en wegafrastering

Daarnaast kunt u ons ook inschakelen voor deelsloop en hebben we veel ervaring met renovatiesloop, calamiteitensloop, demontage en bijvoorbeeld diamantzagen en -boren.

SPECIALISTISCHE SLOOP

Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. is gespecialiseerd in de sloop van auto-, spoor- of waterwegen. Of het nu gaat om de sloop van een viaduct of een complete zeesluis, wij voeren de klus soepel, veilig en op tijd uit. Met ons ultramoderne materieel kunnen wij zelfs onder water slopen. Ook grondwerken en saneringen nemen we graag voor onze rekening. De daarvoor benodigde materialen (bijvoorbeeld zand en granulaat) hebben wij zelf in huis op onze locaties door het hele land.

RENOVATIESLOOP

Steeds vaker worden gebouwen niet afgebroken, maar verbouwd om een tweede leven te krijgen. Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. kan het hele gebouw aan zowel de binnen- als de buitenkant strippen. We verwijderen kozijnen, gevels, binnenwerk; wat u maar wilt. Indien aanwezig, verwijderen wij ook het asbest en regelen de afvoer ervan. Uw voordeel: één aanspreekpunt, tijdwinst en lage kosten!

DEMONTAGE EN ONTMANTELING

Ook als het gaat om demontage en ontmanteling kunt u ons inschakelen. Naast panden, demonteren en ontmantelen wij bruggen, schoorstenen, viaducten, centrales, (chemische) industriële projecten, sluizen en nog veel meer. Vaak zullen er onderdelen hergebruikt worden en zal het object dus zorgvuldig gedemonteerd moeten worden. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding.
Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. heeft een team van gespecialiseerde technici die de demontage of ontmanteling van A tot Z voor u kunnen verzorgen. Ook wordt er altijd een veiligheidscoördinator aangesteld die toeziet op de naleving van de regels op het gebied van veiligheid en milieu. Al onze professionals zijn in het bezit van de juiste certificaten om het werk veilig te kunnen uitvoeren. Onze ruime ervaring garandeert dat de projecten altijd binnen de opgegeven deadline worden afgerond.

BRANDSCHADE EN CALAMITEITEN

Wanneer gebouwen of fabrieken getroffen worden door brand, een explosie of andere calamiteit, bestaat de kans op instortingsgevaar en het vrijkomen van stoffen die schadelijk zijn voor mens en milieu. Zaak dus om direct actie te ondernemen! Verzekeringsmaatschappijen, schade-experts, hulpverleningsdiensten en overheidsinstanties kunnen in die gevallen rekenen op directe ondersteuning van Van der Wal; 24 uur per dag, 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar. Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. beschikt over alle middelen om adequaat op de situatie in te spelen, de gevaren weg te nemen en de schade op te ruimen.

INDUSTRIESLOOP

Industriële sloopprojecten vormen door hun omvang en complexiteit een verhaal apart. Ook op dit terrein is Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. dé absolute specialist. Of het nu gaat om de sloop van een complete fabriek, het verwijderen van asbesthoudende pakkingen in leidingen, het afhijsen van tanks of het ontmantelen van een complete energiecentrale; Van der Wal Sloopwerken en Asbestsanering B.V. weet de klus als geen ander te klaren. Het moderne machinepark garandeert een veilig en efficiënt sloopproces.