CERTIFICATEN

SVMS 007

Certificaat voor professionele slopers die werkzaamheden verrichten die voldoen aan de vastgelegde eisen ten aanzien van zorgvuldigheid, arbeidsveiligheid en de afvoer van vrijkomend materiaal.

NEN ISO 9001

Kwaliteitssysteem om aan te tonen dat een organisatie niet alleen voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen maar ook streeft naar een continue verbetering hiervan. We hebben vastgelegd op welke wijze er wordt omgegaan met de bedrijfsbelangen, het personeel, de omgeving, het milieu, klanten, de toeleveranciers en de maatschappij. Dit is gericht op het streven naar een constante kwaliteit van de diensten en een continue verbetering hiervan.

SCA 530

Voor gespecialiseerde asbest verwijderende bedrijven zijn richtlijnen gemaakt. Deze richtlijnen garanderen dat we bij het verwijderen van asbest zorg dragen voor het voorkomen van verspreiding van asbest naar mens en omgeving.

VCA

Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist. Een systeem waarmee continu kan worden gecontroleerd of we werken volgens de VGM-normen.

ROOF TO ROOF

Roof2roof-specialistennetwerk. Door het gebruik van gerecyclede bitumen dakbedekking blijven waardevolle grondstoffen behouden en wordt milieuwinst en energiebesparing gerealiseerd.