Circulair en duurzaam slopen

Van der Wal is gespecialiseerd in circulair slopen met visie en precisie: We houden ons bezig met demontage en ontmanteling van: Woningbouw, Utiliteitsbouw, Kunstwerken, Renovatiesloop, Brandschade en calamiteiten.

De ontwikkelingen in de sloopbranche zijn de laatste jaren in een rap tempo toegenomen. Met name duurzaam en circulair slopen hebben zijn intrede gedaan. Binnen Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling houden wij ons al decennia lang bezig met het zogenaamde maatschappelijk verantwoord ondernemen.Tijdens de demontage van woningen, gebouwen en kunstwerken wordt al voor ca. 97% van de materialen gescheiden bij de bron om vervolgens circulair en duurzaam weer toegepast of verwerkt te worden, in welke vorm dan ook. Op deze wijze kunnen wij gezamenlijk met onze opdrachtevers en partners de materiaalketens sluiten en werken aan een betere leefomgeving voor jong en oud.

Door de opwarming en vervuiling van de aarde levert dit wereldwijd een probleem op voor mens en milieu. Om de opwarming te beperken en de aarde leefbaar te houden, moeten wereldwijd overheden, bedrijven en burgers de handen ineen slaan om op deze wijze het klimaat te beschermen. ook wij voelen ons verantwoordelijk om hier een steentje aan bij te dragen. 

Een essentiële voorwaarde voor deze manier van werken is dat duurzaamheid wordt gezien als een meerwaarde, een opbrengst in plaats van een kostenpost. Duurzaamheid kan leiden tot besparingen in aanleg en exploitatie, maar ook waarde toevoegen aan een GWW-project en de omgeving (waardecreatie). Waardecreatie wordt gestimuleerd door creëren van ruimte voor innovatieve duurzame oplossingen. De duurzame meerwaarde wordt zichtbaar gemaakt binnen projecten waarbij sloop (ontmanteling) in onze ogen een voorloper zou moeten zijn.

Wij willen graag deel uitmaken van het specificatie- en ontwerpproces. Een proactieve houding en intensieve betrokkenheid is daarbij van noemenswaardig belang. Al in een zo vroeg mogelijke fase moet nagedacht worden over de voor duurzaamheid relevante sloopaspecten welke circulair kunnen worden toegepast in de nieuwbouw om op deze wijze de kosten qua sloop te reduceren. Het werken in bouwteam is daarvoor een uitstekende oplossing en wordt door ons ook veelvuldig gedaan.

Duurzaam hergebruik van materialen

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, streeft Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling naar een optimaal en duurzaam hergebruik van materialen.

Nieuwe en verbeterde methoden bij Recycling en productie zorgen ervoor dat meer grondstoffen herbruikbaar zijn. In de logistiek en CO2 reductie worden grote stappen gemaakt. U kunt denken aan voorbeelden zoals: roof 2 roof (dakbedekking welke schoon is wordt in aparte containers opgeslagen en afgehaald), handel in 2e hands bouwmaterialen, hout wordt gescheiden van het glas en gerecycled tot nieuwe producten zoals bijvoorbeeld palletkorrels, glas wordt apart ingezameld, gipswanden hergebruikt, vlakglas gescheiden, puin wordt tot menggranulaat gemaakt en in goede staat zijnde kozijnen krijgen een tweede leven. Voor het machinepark is voor een groene brandstof Future Fuels (EcoFuel) gekozen. We plaatsen zonnepanelen op het dak van de werkplaats en stellen ons tot doel om als bedrijf te gaan certificeren voor CO2 Prestatieladder.

Wij scheiden alle vrijkomende materialen die wij tegenkomen bij de bron en streven naar een maximaal hergebruik. Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop, wordt vaak meteen ter plaatse hergebruikt of verwerkt tot een nieuwe grondstof. Bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen of nieuwbouw. Alle werkzaamheden verrichten wij conform de geldende certificeringsnormen. 

Dankzij het juiste gereedschap, de juiste machines én de vakbekwaamheid van onze medewerkers bent u er zeker van dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Goede communicatie met alle betrokkenen is van essentieel belang als een bouwwerk (gedeeltelijk) verwijderd wordt. Wij houden rekening met de directe omgeving. wij begrijpen dat, spelen hier slim op in en zorgen ervoor dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel voor, tijdens en na de uitvoering.

Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen