Certificaat

Procescertificaat Asbestverwijdering SC-530

Van der Wal is in het bezit van het procescertificaat Asbestverwijdering SC-530. SC-530 is een nationaal certificatieschema welke geldt als de norm waarin alle eisen staan aangegeven met betrekking tot het saneren van asbest in Nederland. De norm werd opgesteld voor asbestverwijderingsbedrijven die zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden. Het feit dat er een dergelijke bepaling bestaat zorgt er onder meer voor dat niet zomaar elk bedrijf gerechtigd is om asbestsaneringswerkzaamheden uit te voeren. Omwille van het acute gevaar waarvan sprake kan zijn op het ogenblik dat er blootstelling is aan asbest, is het verplicht om een asbestinventarisatie uit te laten voeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer het gaat om een woning welke is gebouwd voor het jaar 1993.  

terug naar overzicht