Binnensanering

Het verwijderen van asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestsaneringsbesluit alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Tegenwoordig komt men bij bijna iedere sloop of demontage wel asbesthoudende materialen tegen die we moeten verwijderen.

Wanneer het asbesthoudende materiaal zich in een pand of complex bevindt, wordt er gesproken over een binnensanering. Rondom het te verwijderen materiaal wordt een containment opgebouwd om een luchtdichte ruimte te creëren. Deze fysieke afscheiding voorkomt dat de omgeving kan worden blootgesteld aan asbestvezels tijdens de sanering.

In het containment is middels apparatuur een onderdruk situatie gecreëerd waarna het asbest kan worden verwijderd door gecertificeerd personeel. Wij zijn gespecialiseerd in containmentsaneren en hebben een groot aantal machines tot onze beschikking, om voor ieder werk de juiste machines te kunnen inzetten en veilig te kunnen werken. 

Ook zijn wij gespecialiseerd om in bewoonde toestand asbest te saneren; alle vormen van asbesttoepassingen worden door ons gesaneerd. Het saneringsgebied dient, tot en met de eindcontrole, alleen door bevoegde personen te worden betreden die zich houden aan de hiervoor gestelde procedures. De asbestsanering van uw pand voeren we uit met speciaal opgeleid en gediplomeerd personeel. Deze zogenaamde DAV'ers (Deskundig Asbest Verwijderaars) werken onder leiding van een gediplomeerde DTA'er (Deskundig Toezichthouder Asbest). De DTA'er is permanent op de werkvloer aanwezig. Al onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold en zij staan onder permanente medische controle. Het saneringsgebied dient, tot en met de eindcontrole, alleen door bevoegde personen te worden betreden die zich houden aan de hiervoor gestelde procedures en het laboratorium die bij de eindcontrole de concentratie van asbestvezels na de sanering in de lucht meet. 

 Nadat het asbest is gesaneerd en het containment is gereinigd, wordt de ruimte door een extern laboratorium gemeten en vrijgegeven.

Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen