Chroom 6

Chroom 6 is een gevaarlijke stof die na blootstelling, op termijn kan leiden tot ernstige gezondheidsschade in de vorm van kanker of een nadelig effect op de voortplanting.

Om contact met chroom-6 te voorkomen dienen er maatregelen genomen te worden. Bij werkzaamheden aan chroomhoudende metalen of chroomhoudende coatings, kunnen medewerkers worden blootgesteld aan chroom-6. Dit kan zowel via inhalatie als via de huid gebeuren. Vanwege de sterk giftige en kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 is het erg belangrijk dat er maatregelen worden genomen die ervoor zorgen dat onze medewerkers geen nadelige gezondheidseffecten ondervinden van dit werk. Voor aanvang van de werkzaamheden schakelen we een onafhankelijke partij in die inspecteert of er zich chroom-6 in het gebouw bevindt om te voorkomen dat ons personeel wordt blootgesteld aan chroom-6.

Op vrijwel al het ijzer materiaal is een chroom-6 primer aangebracht en voorbeelden hiervan zijn: bruggen, kunstwerken, boilers, stalen leidingen, perronoverkappingen, kozijnen, hekwerken, installaties, treinen, vliegtuigen, militair materieel, lantaarnpalen, dakconstructies, draagconstructies, als stof in ruimten waar historisch is gewerkt met Chroom-6.

Net als asbest is chroom-6 niet gevaarlijk zolang het opgesloten zit in de verf. Zodra het materiaal echter bewerkt wordt (zagen, slijpen, stralen etc.) komt stof vrij die een potentieel risico vormt voor mens en milieu. Er is nog geen duidelijke regelgeving omtrent het verwijderen van chroom-6. Wij behandelen het verwijderen van chroom-6 in de praktijk hetzelfde als de sanering van asbest. In de praktijk betekent dit, dat de saneringsmethode bepaalt welke veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden, zodat ons personeel op veilige wijze de werkzaamheden uitvoert.

Chroom-6 saneren kan alleen worden uitgevoerd door goed geïnstrueerde medewerkers die gebruik maken van de juiste PBM's met de juiste intructies voor zichzelf en de omgeving. Daarnaast regelen wij een vrijgave zodat alles op de juiste wijze is verwijdert en schoon wordt gemaakt om richting onze opdrachtgever aan te tonen dat de ruimte vrij is van chroom-6.

Van der Wal is bij een aantal projecten betrokken geweest om chroom-6 te verwijderen. Een voorbeeld van een dergelijk project is de sanering van chroom-6 binnen de Johan Willem Friso kazerne te Assen. Bij dit project is een inventarisatie door een extern bureau opgesteld, heeft Van der Wal een Plan van aanpak van de sanering opgesteld en is de werkmethode met de opdrachtgever besproken en uitgevoerd.

Impressie Van der Wal duurzaam inzetbaar bij:

Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen