Certificaat

SVMS-007 (Sloop)

Van der Wal Sloopwerken is gecertificeerd volgens SVMS-007. De beoordelingsrichtlijn Veilig en Milieukundig Slopen is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen Slopen en goedgekeurd door het bestuur. De BRL SVMS-007 omvat eisen inzake het managementsysteem van de sloopaannemer, deskundigheid van personeel, de voorbereiding, uitvoering en oplevering van sloopprojecten, de afvoer van vrijkomende sloopmaterialen afkomstig van sloopprojecten, de arbeidsveiligheid en het milieu bij sloopprojecten, de verlening en verlenging van het systeemcertificaat, de certificatie-instelling en auditoren. Wij geven iedere twee weken sloopprojecten en locaties op waarbij Van der Wal op onverwachte momenten regelmatig getoetst wordt door een auditor. Daarbij worden gesprekken gevoerd met de betreffende voorman en worden samen met hem documenten in de projectmap gecontroleerd en het werk geïnspecteerd. Op deze wijze blijven medewerkers in alle divisies scherp en attent. Elkaar helpen, attenderen en pro-actief werken staat bij Van der Wal voorop.

terug naar overzicht