Asbestsanering

Het verwijderen van asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestsaneringsbesluit alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Tegenwoordig komt men bij bijna iedere sloop of demontage wel asbesthoudende materialen tegen die we moeten verwijderen.

Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling B.V. is gespecialiseerd in het saneren van asbesthoudende materialen. Het verwijderen van asbest is een risicovolle bezigheid en mag volgens het Asbestsaneringsbesluit alleen door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. Tegenwoordig komt men bij bijna ieder project waarbij sloop of demontage van toepassing is, wel asbesthoudende materialen tegen die gesaneerd moeten worden. Onze medewerkers zijn gecertificeerd en ervaren en beschikken over de benodigde vakkennis, het benodigde materieel en materiaal.

Asbesthoudend materiaal is levensgevaarlijk wanneer de asbestvezels vrijkomen. Het meeste nog aanwezige asbest is verwerk in wegen en gebouwen waar mensen wonen of werken. Om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen, wil de overheid zoveel mogelijk asbest uit de leefomgeving verwijderen. Dit moet vakkundig en verantwoord gebeuren. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich bewuster worden van de aanwezigheid van asbest en de gevaren ervan. Diverse opdrachtgevers schakelen ons in om hen te adviseren in de voorbereiding en om daadwerkelijk het asbesthoudend materiaal te saneren.

Verwijdering van asbest

Het verwijderen van asbest gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds is er binnensanering van asbest anderzijds buitensanering van asbest. Na de asbestsanering wordt nog een eindcontrole uitgevoerd. Bij elke sanering van asbest volgt namelijk een eindcontrole. Daarbij wordt de expertise van een onafhankelijk laboratorium ingeschakeld die visueel controleert of de sanering goed is uitgevoerd. Bij een binnensanering wordt het saneringswerk geconroleerd aan de hand van luchtmetingen. De belangrijkste reden van deze controle is om zeker te zijn dat de omgeving veilig is voordat andere werkzaamheden gestart worden. De eindcontrole kan door ons geregeld worden.

Microscopisch kleine vezels

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Deze kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Een ideaal voor de hand zijnde grondstof (slijtvast, oersterk en isolerend) die vele toepassingen kende.

Asbest is levensgevaarlijk als de asbestvezels vrijkomen. Het meeste nog aanwezige asbest zit in wegen en gebouwen waar mensen wonen of werken. Om blootstelling aan asbestvezels te voorkomen, wil de overheid zo veel mogelijk asbest uit de leefomgeving verwijderen. Dit moet verantwoord gebeuren. Burgers, bedrijven en overheden moeten zich bewuster worden van de aanwezigheid van asbest en de gevaren ervan. Wat zijn dan de huidige regels omtrent asbest verwijderen ( asbestsanering).

Meest vóórkomende toepassingen

Enkele van de meest vóórkomende toepassingen van asbest zijn:

 • golfplaten dakbedekking op schuren
 • onderlaag van vinyl-vloerbedekking
 • plantenbakken
 • vensterbanken
 • spuitlagen op staalconstructies
 • isolatiemateriaal in oude elektrische apparaten zoals
 • broodroosters,
 • haardrogers, strijkijzers
 • remvoeringen en koppelingsplaten
 • afscheidingswanden (“Eternitplaat”) en plafonds
 • isolatie rondom cv-ketels

Wij verzorgen een asbestinventarisatie conform de SC530 norm. Na goedkeuring van de opdracht saneren we alle voorkomende asbesttoepassingen en voeren dit af;

Als laatste verzorgen we de asbestvrijgave voor u.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op
Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen