Chroom 6 sanering en sloopwerkzaamheden voor het rijksmonument te weten de Johan Willem Friso kazerne te Assen

De Johan Willem Frisokazerne is een van de kazernes op het militaire terrein in Assen. Deze kazerne is aangewezen als rijksmonument. Extern wordt het gebouw gerestaureerd. Zowel het dak (dakbedekking, beschot, overstekken, loodwerk en goten inclusief schilderwerk) als de gevel (metsel-, voeg- natuursteen en schilderwerk) ondergaan verschillende herstelwerkzaamheden. Naast herstelwerkzaamheden wordt de gevel aanepast t.b.v. nieuwe toegangen t.g.v. de nieuwe indeling. Er worden intern bouwkundige aanpassingen gemaakt aan de binnenwanden en constructieve aanpassingen aan de constructie t.g.v. de nieuwe indeling van het gebouw. Daarnaast vindt er vernieuwing plaats aan alle afwerkingen (wanden, vloeren, plafonds e.d.). Tevens vindt er herstel aan de brandwerende voorzieningen en waar nodig nieuwe voorzieningen aangebracht. Van der Wal heeft een inventarisatie laten opstellen van de chroom 6 materialen binnen de kazerne te Assen. Vervolgens hebben wij een plan van Aanpak geschreven m.b.t. de verwijdering van chroom 6 en is de sanering en renovatiesloop uitgevoerd.

Terug naar projecten

Impressie Van der Wal duurzaam inzetbaar bij: