Sloopwerken

Van der Wal is gespecialiseerd in circulair slopen met visie en precisie: We houden ons bezig met demontage en ontmanteling van: Sloop en woningbouw, Renovatiesloop, Utiliteitsbouw, Kunstwerken, Brandschade en calamiteiten.

Dat het sloopwerk van gebouwen meer is dan alleen het neerhalen van gebouwen, mag algemeen bekend zijn. Door aangescherpte milieu- en veiligheidseisen, is slopen vandaag de dag veeleer een kwestie van selectief demonteren en vakkundig ontmantelen. Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling heeft zich hierin vergaand gespecialiseerd.

Een goede voorbereiding is het halve werk tijdens de uitvoering. Daarom hechten wij grote waarde aan goed onderzoek, een strakke planning en nauw overleg. Door concrete afspraken en werkomschrijvingen zorgen we voor duidelijkheid en overzicht.

Denk bijvoorbeeld aan het:

  • Aanvragen van vergunningen;
  • Beoordelen van constructies, materialen en installaties;
  • Kiezen van de juiste techniek of combinatie van technieken;
  • Werken volgens wettelijke kwaliteits-, milieu- en veiligheidsnormen;
  • Omgaan en afvoeren van schadelijke en herbruikbare materialen en installaties;
  • Rekening houden met de directe omgeving en bewoners
Lees meer

Duurzaam hergebruik van materialen

Om het milieu zo min mogelijk te belasten, streeft Van der Wal Sloopwerken, Asbestsanering en Recycling naar een optimaal en duurzaam hergebruik van materialen.

Wij scheiden alle vrijkomende materialen die wij tegenkomen bij de bron en streven naar een maximaal hergebruik. Het materiaal dat vrijkomt bij de sloop, wordt vaak meteen ter plaatse hergebruikt of verwerkt tot een nieuwe grondstof. Bijvoorbeeld voor de aanleg van wegen of nieuwbouw. Alle werkzaamheden verrichten wij conform de geldende certificeringsnormen. 

Dankzij het juiste gereedschap, de juiste machines én de vakbekwaamheid van onze medewerkers bent u er zekervan dat u zo weinig mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Goede communicatie met alle betrokkenen is van essentieel belang als een bouwwerk (gedeeltelijk) verwijderd wordt. Wij houden rekening met de directe omgeving. wij begrijpen dat, spelen hier slim op in en zorgen ervoor dat de overlast tot een minimum wordt beperkt. Omgevingsmanagement is een belangrijk onderdeel voor, tijdens en na de uitvoering.

Vrijblijvend contact

Benieuwd hoe we u hiermee van dienst kunnen zijn?

 Bel 0513 416 600 en vraag naar de mogelijkheden.

Of vraag vrijblijvend een offerte aan.

Contact opnemen